/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Balsa Carbo Fibre

 
0 Giá: 2.200.000 đ

Vợt có cấu tạo bằng gỗ balsa, nặng khoảng 85g. Đây là vợt có tốc độ khoảng all+ và off-, thiên về phòng thủ và tấn công cận bàn. Tốc độc 92, kiểm soát 99, tốc độ allround+. Trọng lượng 85g, cấu tạo 7 lớp. Cấu tạo bao gồm một lõi Balsa dày khoảng 3,5 mm được bao bọc trong hai lớp Awan, hai lớp Carbon và hai lớp Yaya - một hỗn hợp hoàn hảo để độ cảm giác và tấn công mạnh mẽ

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt Donic-Balsa Carbo Fibre