Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

donic

Tổng hợp các sản phẩm bóng bàn Donic

Donic Cayman

Donic Cayman

Giá: 1.200.000 đ

Donic Cayman

Acuda S1

Acuda S1

Giá: 780.000 đ

Speed 10+,Control 6-,Spin 10++

Tubro S1

Tubro S1

Giá: 780.000 đ

Donic Tubro S1

Donic S2 hồng pink

Donic S2 hồng pink

Giá: 780.000 đ

Donic S2 hồng pink

Waldner Black Devil (con quỷ đen)

Waldner Black Devil (con quỷ đen)

Giá: 1.650.000 đ

Waldner Black Devil tốc độ 9.4, kiểm soát 8.1, độ cứng 7.3. Cấu tạo gồm 5 lớp gỗ (chứa gỗ Balsa); và 2 lớp ngoài là carbon

Acuda Blue P1

Acuda Blue P1

Giá: 900.000 đ

Donic Acuda Blue P1 được sử dụng công nghệ mới hign flight arc giúp cho bề mặt của mặt vợt bám banh hơn

Bluestorm z1

Bluestorm z1

Giá: 900.000 đ

Bluestorm z1 có tốc độ

Acuda S2

Acuda S2

Giá: 780.000 đ

Speed 9+,Control 7-,Spin 10++

Bluestorm z2

Bluestorm z2

Giá: 900.000 đ

Tốc độ

Baracuda

Baracuda

Giá: 790.000 đ

Speed 10-,Control 6,Spin 10++

Mặt vợt Donic S2 xanh blue

Mặt vợt Donic S2 xanh blue

Giá: 780.000 đ

Mặt vợt Donic S2 xanh blue

Acuda S3

Acuda S3

Giá: 780.000 đ

Speed 9-,Control 7+,Spin 10++

 Trang:     1  2  3  4  5  6  7