Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

donic

Tổng hợp các sản phẩm bóng bàn Donic

Coppa X1 Gold

Coppa X1 Gold

Giá: 700.000 đ

Speed 10,Control 6,Spin 10+

Ovtcharov Senso V1

Ovtcharov Senso V1

Giá: 1.800.000 đ

Ovtcharov Senso V1 Tốc độ 8.9. Kiểm soát 8.0. Độ cứng 9.

COPPA X2 Platin Soft

COPPA X2 Platin Soft

Giá: 700.000 đ

Speed 10-,Control 6+,Spin 10+

-11%
Waldner Senso Ultra Carbon

Waldner Senso Ultra Carbon

Giá: 1.800.000 đ
Giá KM: 1.600.000 đ

Waldner Senso Ultra Carbon

Acuda S2

Acuda S2

Giá: 700.000 đ

Speed 9+,Control 7-,Spin 10++

Donic Original Carbospeed

Donic Original Carbospeed

Giá: 1.550.000 đ

Donic Original Carbospeed

Blade Cayman

Blade Cayman

Giá: 1.250.000 đ
Donic Cayman
COPPA X3 Silver

COPPA X3 Silver

Giá: 700.000 đ

Speed 9-,Control 7,Spin 10+

DONIC Persson World Champion 89

DONIC Persson World Champion 89

Giá: 2.800.000 đ

DONIC Persson World Champion 89

Coppa X1 Turbo Platin

Coppa X1 Turbo Platin

Giá: 700.000 đ

Speed 10++,Control 5+,Spin 10+

Acuda S3

Acuda S3

Giá: 700.000 đ

Speed 9-,Control 7+,Spin 10++

Acuda S1

Acuda S1

Giá: 700.000 đ

Speed 10+,Control 6-,Spin 10++

 Trang:     1  2  3  4  5  6  7