/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Vtouch Super Magic

 
0 Giá: 550.000 đ

Vtouch Super Magic

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Độc và lạ-Vtouch Super Magic

Vtouch Super Magic tạm dịch là "siêu ma lực", gai dài,to, đồng thời trợt như gai Super Block. Quan trọng gai có dấu ittf. Ngoài ra mặt vợt này đã có keo hai mặt sẳn như gai Super Block, chỉ cần tháo ra và dán vào vợt là được. Đây là cải tiến của gai Super Special, một loại gai dị và khác thường.