Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

TSP Barricio (một bên carbon, một bên arylate)

 
0 Giá: 1.450.000 đ

Được xem là cốt vợt có cấu tạo khác với các vợt khác.

- Một bên có carbon

- Một bên có arylate.

Thường những vợt khác sẽ có cấu tạo một là cả hai bên đều có carbon, hai là cả hai bên đều có arylate, hoặc là cả hai bên đều có cả carbon và arylate như timoboll alc...Rất hiếm khi có vợt nào có cấu tạo là chỉ có một bên carbon và bên kia là arylate.

Lớp carbon giúp người chơi tăng tốc độ của vợt khi tấn công như cốt vợt sardius, cốt vợt primorac... Lớp arylate giúp tăng tốc độ cảm giác bóng như cốt vợt keyshot. Nhờ hai tính năng này vợt có cấu tạo riêng. Rất thích hợp cho những người chơi gai.

 

 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Độc và lạ-TSP Barricio (một bên carbon, một bên arylate)