/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Saviga đầu tròn

Giá: 690.000 đ
690000
Giá KM: 690.000 đ

Saviga đầu tròn, đầu nấm

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Độc và lạ-Saviga đầu tròn

Saviga đầu tròn hay còn gọi là đầu nấm. Đây là gai rất dị. Gai vừa lắc vừa trợt rất nhiều. Gai không có keo 2 mặt nên hơi khó dán chút. Gai cao nên khi bóng qua đối thủ rất lắc làm khó đối thủ khi trả bóng. Gai trợt nên khi trả bóng rất dị. Gai này hơn các loại gai khác, do đầu gai là đầu tròn nên độ trợt tăng lên nhiều làm cho banh qua bên đối thủ rất khó chịu vì độ trợt rất cao.