Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Large Shake Special 44 Tamca 5000

 
0 Giá: 3.200.000 đ

 Large Shake Special 44 Tamca 5000

Hiện nay chúng ta đang sử dụng là banh 40. Trước đây có thời gian có thông tin là sẽ sử dụng banh 44 là loại banh có kích thước lớn hơn. Butterfly đón trước nhu cầu này nên đã sản xuất ra vợt Large shake special 44. Sau một thời gian Butterfly không sản xuất vợt này nữa, nên vợt này có thể được xem là vợt mà không thể không thử qua. Vợt còn mới 100%.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Độc và lạ-Large Shake Special 44 Tamca 5000

catelog blades butterfly