Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

khung chắn bóng kẹp vào bàn

 
0 Giá: 800.000 đ

Khung thành chắn bóng

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Độc và lạ-khung chắn bóng kẹp vào bàn

Khung thành chắn bóng. Dùng để tập giao bóng, hoặc dùng cho gắn với máy bắn bóng chưa có khung thu hồi bóng. Giúp cho việc thu hồi bóng được tốt hơn. Khung chắn bóng kẹp vào bàn rất tiện lợi. Có thể tháo ra gắn vào dễ dàng hơn.