/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Caesar cs 927

 
0 Giá: 690.000 đ

Caesar cs 927

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Độc và lạ-Caesar cs 927

Gai mới, chuyên phòng thủ. Gai tên là CAESAR-CS-927 Là loại gai rất bền - trơn - trượt , chân gai hơi mềm nên bóng "Trả lại xoáy" cho đối phương tương đối nhiều . Thích hợp cho ai ôm bàn : Gạt - chặn - hất quẹt - chop block ... Có thể đấm - dí khi bóng cao . Gai hiếm số lượng rất ít. Đây có thể nói là gai đầu tròn độc nhất, vì gai đó độ lắc rất cao so với các loại gai đầu tròn khác.

Chiều cao gai 3.0mm, đường kính 2.3mm đây được xem là gai siêu trượt và siêu dị nhất mà Dung Bóng Bàn từng thấy.