/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Tinarc 5 Tin arc 5

 
0 Giá: 550.000 đ

Tinarc 5 Tin arc 5 là mặt vợt tàu của DHS

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt tàu DHS-Tinarc 5 Tin arc 5

Tinarc 5 Tin arc 5 là mặt vợt tàu của DHS

Tinarc 5 Khi đánh có tiếng nổ rất giống các dòng mặt vợt tạo âm tham, như calibra sound của dòng Stiga, hay Pryde 40 của yasaka, rasant beat của Andro. Là dòng mặt vợt khi đánh có âm thanh rất to. khi bóng tiếp xúc với mặt vợt. Vợt có cảm giác rất tốt không thua gì những mặt vợt Tenergy của Butterfly . Về độ ma sát đây là mặt vợt chuyên về ma sát tạo lên một sực xoáy tốt cho người đánh. Bóng nảy ổn định khi tiếp xúc với mặt vợt Tinarc 5 này. Độ nảy thì thua so với Tenergy tuy nhiên độ xoáy thì không thua Tenergy. Giá cả và độ bền có thể cao hơn.