Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Skyline 3-60 TG3-60

 
0 Giá: 490.000 đ

Được DHS thiết kế dùng cho banh 40+, đã được ITTF chấp thuận cho sử dụng và cho thi đấu. Độ control cao, nảy hơn H3-50. Rất thích hợp với những người thích lối đánh xoáy.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt tàu DHS-Skyline 3-60 TG3-60

TG3-60 thuộc dạng cao su mềm, đàn hồi cao, tạo xoáy và kiểm soát tốt. Độ dày 2.1 (mm), độ cứng 39, Tốc độ 8/10, Độ xoáy 8.4/10

Rất nhiều người dùng cho việc đánh trái tay