/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Hurrican H3 Neo tuyển tỉnh 37 độ

 
0 Giá: 1.200.000 đ

Hurrican H3 Neo tuyển tỉnh 37 độ

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt tàu DHS-Hurrican H3 Neo tuyển tỉnh 37 độ

Hurrican H3 Neo tuyển tỉnh 37 độ. Đầy là mặt vợt Hurrican 3 của hãng DHS tuyển tỉnh lót xanh chặn 2 lót. Lót màu xanh. Lót được tune bỏi hãng. Đây là loại 37 độ. Được nhiều người ưu chuộng vì mặt vợt mềm dễ đánh.