/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Gold Arc 8

 
0 Giá: 890.000 đ

Goldarc 8 siêu phẩm của DHS Speed : 10, Spin :10, Control :9

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt tàu DHS-Gold Arc 8

Gold Arc 8

DHS ban đâu ra phiên bản gold arc 3, năm 2016 ra phiên bản gold arc 5, và năm 2017 ra phiên bản Gold Arc 8.

Goldarc 8 siêu phẩm của DHS Speed : 10, Spin :10, Control :9.

Goldarc 5 Speed : 9 Spin :9 Control :10

Theo tabledb thì tốc độ là 95, độ xoáy là 96, conitrol là 94. Gold arc 5 mọi người đã rất thích rồi, DHS đã tung ra thêm Gold Arc 8. có độ xoáy hơn so với