Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

DHS gai C8 ( C 8 )

 
0 Giá: 300.000 đ

Hiện tại cửa hàng có 2 loại, có lót và không lót. thuốc dạng gai dài rất khó chịu.

Gai DHS C8 không lót giá 300.000.

Gai DHS C8 có lót lót giá 350.000

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt tàu DHS-DHS gai C8 ( C 8 )

Hiện tại cửa hàng có 2 loại, có lót và không lót. thuốc dạng gai dài rất khó chịu. Không lót giá 300.000. Có lót giá 350.000

Là một loại gại khó chịu. Có thể công thủ đều tốt.