Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

TG7 CP2

 
0 Giá: 2.100.000 đ

Cấu tạo gồm 7 lớp gỗ. Vợt có tốc độ nhanh và thuộc dạng vợt bám bóng, độ nảy cao

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt Trung Quốc-TG7 CP2

Cấu tạo gồm 7 lớp gỗ. Vợt có tốc độ nhanh và thuộc dạng vợt bám bóng, độ nảy cao. Vợt thuộc dạng vợt cứng. Trọng lượng 96+-2g

Độ dày 5,8+-1

Tốc độ 97

Kiểm soát 82

Thuộc dạng Off+