/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Power G12 ( PG12)

 
0 Giá: Liên hệ

PG12

review Power pg12

 PG 12 và PG 13 được mô tả giống với Hurricane King III and Hurricane Hao III nhưng giá thành hơp lý hơn.

 Pith-Film

Model: OFF++
Ply: 5+2GC
Weight: 90g±5g
Thickness: 6.0mm±0.2mm
Type: Loop Plus Attack

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt Trung Quốc-Power G12 ( PG12)

DHS_PG12