Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

PG8

 
0 Giá: 750.000 đ

 Rất thích hợp với lối đánh gần bàn. Cốt vợt chậm hơn cốt vợt PG7PG9. Vợt có tốc độ +1. Được xem là vợt có độ kiểm soát cao nhất của dòng DHS. 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt Trung Quốc-PG8