Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

King 2

 
0 Giá: 3.100.000 đ

Cấu tạo gồm 5 lớp gỗ + Koto, tốc độ 89, kiểm soát 93. Dung Bóng Bàn

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt Trung Quốc-King 2

Cấu tạo gồm 5 lớp gỗ + Koto, tốc độ 89, kiểm soát 93. Dung Bóng Bàn.

Khung vợt thuộc dạng khung vợt to như cốt vợt Sardius.

Trọng lượng 88+-3g

Độ cứng: cứng

Độ dày 6.0+-1 (mm)

Tốc độ 89

Kiểm soát 93

Thuộc dạng off++

Đây là cốt vợt có độ kiểm soát tốt nhất trong dòng DHS King