/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Hurricane Long 2

 
0 Giá: 4.000.000 đ

 7 plywood blade played by Ma Long produces outstanding power and stabilty. The blade is easy to handle in al varieties of attcking strategies.

Vợt có cấu tạo gồm 7 lớp gỗ, được sản xuất cho Ma Long thi đây. Vợt có tay cầm rất thuận lợi, dễ xoay, và tấn công

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt Trung Quốc-Hurricane Long 2