/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Hurricane Hao III Hao 3

 
0 Giá: 3.450.000 đ

Gỗ với lõi trung tâm thủy tinh carbon. Vợt 5 lớp gỗ với 1 lớp cốt lõi sợi thủy tinh carbon cung cấp cho sức mạnh, khả năng, và kiểm soát phù hợp tấn công. Các DHS Hurricane Hao III có đặc điểm tuyệt vời của hai mặt khả năng quay vòng lặp và cao.

5 plies of wood; 1 fiberglass-carbon

Wood with glass-carbon center core. The 5-ply blade with 1 ply fiberglass-carbon core gives power, attacking ability, and consistent control. The Hurricane Hao III has great characteristics of two-sided looping and high spin ability.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt Trung Quốc-Hurricane Hao III Hao 3