Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

DHS 4002

 
0 Giá: 500.000 đ

Vợt dán sẳn 4002, một mặt hurican 2, một mặt G888. vợt cấu tạo gồm 7 lớp gỗ

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt Trung Quốc-DHS 4002

Vợt dán sẳn 4002, một mặt hurican 2, một mặt G888. vợt cấu tạo gồm 7 lớp gỗ. Vợt DHS 4002 là vợt bóng bàn dán sẳn cao cấp của hãng DHS, vợt chuyên cho tốc độ và độ tạo xoáy caod