Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Cốt vợt dọc PG9

 
0 Giá: 750.000 đ

 Được xem là cốt vợt dọc hiệu quả nhất trong lối đánh tấn công. 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt dọc-Cốt vợt dọc PG9

 DHS_PG9