/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Magic 77 Pro bìa trắng

 
0 Giá: 490.000 đ

Magic 77 Pro bìa trắng

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Der-materialspezialist-Magic 77 Pro bìa trắng

Magic 77 Pro bìa trắng khá đị. Người dùng Magic 77 đã thấy dị rồi nay magic 77 đã có thêm phiên bản pro. Với bao bì được ép chân không, bên ngoài là miếng bìa giày trắng. Trên đầu gai có đầu nấm, trợt hơn giúp cho người chơi cảm thấy banh qua đối thủ trợt hơn. Magic 77 khi bóng qua bên đối phương bóng sẽ lắc hơn do chân gai to và cao, khoảng cách giữa các gai thưa hơn khi bóng vào làm cho bóng lắc hơn các loại gai khác. Nay bóng càng chuội hơn với phiên bản pro này