/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Saviga Super Long

 
0 Giá: 520.000 đ

Saviga Super Long

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt gai ( mút gai )-Saviga Super Long

Saviga Super Long gai nhỏ hơn, dài. Được nhiều người thử qua nói rất lắc. Phản xoáy rất tốt. Làm khó đối thủ khi bóng qua bên đối thủ nhờ hiệu ứng lắc, bóng chuội nên các quả cắt rất nặng và đi thấp.