Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

388B Gai bán phản xoáy

 
0 Giá: 200.000 đ

388B gai tấn công. Gai ngắn. Đây là gai vừa tấn công vừa phòng thủ. Gai to hơn gai 388D-1. Gai tấn công rất nhanh

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt gai ( mút gai )-388B Gai bán phản xoáy