/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Legato 7p Point Carbon

 
0 Giá: Liên hệ

Vợt Darker được làm tại Nhật Bản. Vợt Legato Darker là một lưỡi đồng bộ tốt giữa tốc độ và cảm giác. Nó cho một kiểm soát rất tuyệt vời. Nó không phải là một loại vợt để chơi xa bàn, rất thích hợp cho những những người thích đánh ở cự ly trung.

Điều đáng quan tâm của Darker Legato Point Carbon ở đây là loại OFF.

Vợt  Darker Legato Point 7P Carbon là nhanh hơn so với Legato Darker bình thường.  Rất thích hợp với 2 mặt xiom IV asia hoặc sigma 1 euro. Sự kết hợp này tạo ra một tốc độ tuyệt vời. Có thể thấy sự tương phản của tốc độ từ 2 lớp cao su cả hai bên.

 

Speed:

Darker = ZLC (gần như tương dương)
Darker > ALC
Darker > Ishlion
Control:
Darker > ZLC
Darker = ALC
Darker > Ishlion
Spin:
Darker = ZLC (gần như tương dương)
Darker > ALC
Darker = Ishlion (gần như tương dương)

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt ( Phông vợt )-Legato 7p Point Carbon