Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Cốt vợt bóng bàn - WTSP

Wtsp

TSP Barricio (một bên carbon, một bên arylate)

TSP Barricio (một bên carbon, một bên arylate)

Giá: 1.450.000 đ
Một bên arylate, một bên carbon. đã hết hàng