Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Cốt vợt bóng bàn - Sanwei

Sanwei thương hiệu mới trong bóng bàn, nhưng sản phẩm dần được khẳng định tên tuổi của mình

Sanwei 502E

Sanwei 502E

Giá: 490.000 đ

Sanwei 502E