/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Cốt vợt bóng bàn - Haifu

Haifu cũng là một thương hiệu mới trong giới bóng bàn. Haifu nổi tiếng nhất là keo bóng bàn hiệu Haifu. Keo bóng bàn Haifu có 2 loại keo tăng lực và keo không tăng lực