Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Cốt vợt bóng bàn - Avalox

Avalox là thương hiệu mới từ Trung Quốc. Hiện nay avalox là sản xuất rất mới, hiện tại đã có vợt bóng bàn avalox tại Dung Bóng Bàn