/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Target Pro GT M43

 
0 Giá: 1.150.000 đ

Target Pro GT M43

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt-Target Pro GT M43

Target Pro GT M43 là loại mặt vợt chịu lực nhanh, thoải mái và vượt trội, đạt được hiệu quả đáng kể.