Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Combo Yasaka 2021

 
0 Giá: 2.300.000 đ

Combo Yasaka 2021

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Combo chuẩn-Combo Yasaka 2021

Combo Yasaka 2021 gồm vợt Yasaka Mark được làm hoàn toàn tại Thụy Điển. Mặt vợt Yasaka Rakza 7 được làm tại Đức. Mặt vợt Mark V được tại Nhật