/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

So sánh thông số cốt vợt Butterfly

 
0 Giá: Liên hệ

So sánh thông số cốt vợt Butterfly

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Thông số cốt vợt- So sánh thông số cốt vợt Butterfly

Bảng thông số và xếp hạng cốt vợt trên forum bóng bàn thế giới. Được bình chọn bởi những website nổi tiếng bởi những người chơi bóng bàn đánh giá. Quý khách có thể tìm kiếm bằng cách là chọn vào nút ctrl + F gõ vào tên cốt vợt quý khách cần tìm để tìm cây vợt Quý Khách cần

Tên vợt bóng bàn Butterfly
Tốc độ
Kiểm soát
Stiffness
Overall
A. Mazunov-fl 9.6 4.3 10 8.2 1
Adolescen 8.4 8.8 5 8.1 2
Aeolus S 9.3 7.6 7 9.1 7
All - Supa 8 9 5 9 1
All Hinoki 5 8 8.5 4.5 8.2 5
All Hinoki 7 8.8 8.2 5 8.9 5
Allround+ 8 10 0 9.7 1
AMC 3000 5 6 5 6 1
Amultart ZL Carbon 9.5 8.7 6.9 9.5 58
Andrzej Grubba (Classic Design) 7.1 9 3.8 8.9 24
Andrzej Grubba 15 7.3 8 3 9 2
Andrzej Grubba Carbon 8.1 9.1 7.2 9.1 12
Arylate - - - - 0
Balsa Carbo - - - - 0
Balsa Carbo X3 8.1 8.7 4.8 8.2 6
Balsa Carbo X5 8.3 8.5 4.7 8.8 59
Balsa OFF 8.4 8.6 4.6 8.6 5
BalsaCarbo X5 22 - - - - 0
BalsaCarbo X7 22 8.6 9.5 5 - 2
Bastian Steger 7.4 8.9 5 8 4
Bazelart 8.6 9.7 2.8 9.5 14
Biside 8 9 3 9.5 1
Bolgard 8 9 5 9.3 1
Boll Allround 7.9 8.9 5 8.6 5
Boll Allround XXS - - - - 0
Boll Control - - - - 0
Boll Forte N°3 7.6 9.5 5 9.4 2
Boll Fortissimo - - - - 0
Boll Mezzoforte 8.4 9.6 4 9.8 2
Boll Offensive 8.4 7.8 5 8.2 4
Boll TriCarbon 9.7 7.2 8.2 9.1 40
Brisker Light - - - - 0
Chiang Peng Lung 9.5 8.5 7 9.5 1
Chinese AL 9 8.3 7 10 3
Chinese EX 9.1 8.6 5 9.1 1
Chinese Real 7.7 8.1 5.7 7.7 3
Chinese Tamca ULC 9 8.4 5.9 9.2 8
Chuan Chih Yuan 7.3 7.8 6.5 8 4
Chuan Chih Yuan Gold Medalist Limited Edition 9 9 7 9 2
Clarty - - - - 0
Clearfield 8.6 7.2 7 7.7 2
Cofferlait Arylate Carbon 8 8.7 6.2 8.7 8
Coleus - - - - 1
Cresail 8.6 9.1 6 8.5 3
Cryptate 8.3 8.1 9.4 7.1 5
Cutlass 6.3 8.3 6 8.5 3
Cypress Alpha - - - - 0
Cypress Alpha-R 8 9 5 8 1
Cypress G-Max 10 9 7 10 1
Cypress JP I-S - - - - 0
Cypress JP II-S - - - - 0
Cypress JP III-S - - - - 0
Cypress Max 9.5 8.8 6.7 8.9 4
Cypress T Max - - - - 0
Cypress T-Max S 7 10 7 8.5 1
Cypress V-Max 9 7 0 9 1
Cypress-R 8 9 7 9 1
Cypress-S 9.3 8.5 4.6 9.3 7
Defence - - - - 0
Defence 2 (II) 7.4 9.2 6.3 9.2 15
Defence 4 (IV) 7 10 5 10 1
Defence Alpha 4.2 8.8 2 8.1 12
Defence Pro 7.5 7.8 5 8.3 4
Defence X 6.5 7.7 2.3 7.6 3
Defense 3 (III) - - - - 0
Dillfer 8.9 9.5 10 9.5 1
Dimitrij Ovtcharov - - - - 0
Dimitrij Ovtcharov Innerforce ALC 9.3 9.1 6 9.1 24
Dimitrij Ovtcharov Pro Line Racket - - - - 0
Diode 6 9 3.5 7.5 2
Diode Pro - - - - 0
Diode V 7.3 9 5 9.1 10
Djurvall Classic 8.2 10 7 9.9 1
Effort 70th Anniversary 8.5 8.4 5 7.9 10
Ekstaule - - - - 0
Ester 8.8 9 6 9.5 2
Extra Wing 6.3 9 0 8.5 3
Falcima 8.3 9.5 1.3 9.5 12
Fan Zhendong ALC 8.8 8.7 5.4 8.9 9
Fan Zhendong CNF 9 9.7 3 9.7 1
Fan Zhendong Super ALC 9.7 8.1 8.2 7.6 16
Fan Zhendong Super ZLC 9.7 9.6 9.3 9.7 4
Fan Zhendong ZLC 9.2 9.3 7 9.6 1
Feth 6.6 8.4 4.3 8 4
Finewood OFF 8 10 10 - 1
Finewood Off- 7 7 3 7 1
Firehand 9.3 7.2 5.8 8 12
Franziska Innerforce ZLC 8.8 9.6 3.9 9.6 31
Freitas ALC 8.6 8.3 6 8.6 51
Fukuhara Ai Pro ZLF 8.9 9.5 4.4 9.5 21
Fukuhara Ai Special 9.2 8.3 4 9 3
Garaydia ALC 8.6 9.2 4.2 9.3 40
Garaydia Alc Blade - - - - 0
Garaydia Revolver-R - - - - 0
Garaydia T5000 9.5 8.7 8.5 9.4 13
Garaydia ZLC 9.4 8.9 4.7 9 45
Gergely 21 9.4 8.3 8.7 9.2 13
Gergely Alpha 9.4 8.3 6.9 8.9 18
Gergely Carbon 9.1 8 8.7 8.9 35
Gionis Carbon All+ 8.2 9.2 5.3 8.3 7
Gionis Carbon Def 6.7 9.3 4.3 7.2 4
Gionis Carbon Off 8.4 7.8 5.5 7.9 11
Gray X - - - - 0
Grubba Carbon 7.2 7.1 6.7 7 3
Grubba Pro 6.4 9 3.6 8.3 10
Grubba Variant 7.1 8.9 5.5 9 4
Guo Yue 5.5 6.8 2.7 6 4
H.P. Courpierce R 8.8 9.8 2.5 9.5 2
H.P.Neutrino - - - - 0
H.S. Cryzer 8.6 8.3 3.8 9.4 5
Hadraw 5 - - - - 0
Hadraw JPV-R - - - - 0
Hadraw JPV-S - - - - 0
Hadraw Revolver-R 7 6 7 6 1
Hadraw Shield 6.6 8.9 6 9 2
Hadraw SK 7.5 8.5 6 8.4 8
Hadraw SR 7.9 7.2 6 8.8 2
Hadraw VK 8.3 8.9 4.7 9.3 7
Hadraw VR 9.2 8.2 9 8.4 4
Harimoto Innerforce Super ZLC 9 8.7 5.6 8.6 18
Harimoto Innerforce ZLC 8.6 9.5 3 9.5 19
Harimoto Tomokazu Innerforce ALC 8.3 9 4.3 8.9 28
Haruvatart - - - - 0
Haruvatart JP Round 9 6.5 6 9.8 3
Haruvatart ZL Carbon 9.8 7.9 7 9.5 3
HERMOSO 9 9 5 9 2
Hinoki Pen Winner II - - - - 0
Hinoki Shake 5 5.8 9.4 4.3 9.4 4
Hinoki Shake Speedy 9.3 8.5 7 - 1
Hinoki Shake Swift 8 9 3 - 1
Holycrown 9 8.5 5.4 9.5 5
HP Winner 8 7.8 5 - 1
Innerforce - - - - 0
Innerforce AL 8.4 9.2 3.5 9.4 43
Innerforce ALC 8.8 9.1 5.4 9.4 35
Innerforce Layer AL 8.3 8.8 3 9.3 3
Innerforce Layer ALC 9 9.3 4.6 9.3 49
Innerforce Layer ALC . S Cabo CS - - - - 0
Innerforce Layer ALC.S 8.2 9.2 4.4 9 18
Innerforce Layer ZLC 8.8 8.9 2.6 9.2 56
Innerforce Layer ZLF 7.7 9 4.5 8.9 19
Innerforce T5000 9.3 8.2 6.9 8.8 28
Innerforce ULC 9 9 5.8 9.3 11
Innerforce ZLC 9.2 8.9 4.7 9.4 66
Innerforce ZLF 9 9.2 3.7 9.4 28
Innershield Layer ZLF 6.3 9.3 3.3 9.2 3
Innershield ZLF 6.6 9.3 3.1 8.6 8
Iolite 9.1 8.4 6.6 9.1 10
Iolite Neo 9.5 8.5 5.7 9.4 15
Ishlion 9 8.2 6.7 8.8 16
Japan Version - - - - 0
Jonyer H-II Table Tennis Blade 7.3 8.3 5 7.5 3
Jonyer Hinoki 7.5 8.7 3.5 8.5 24
Jonyer Hinoki Special 7.6 8.4 4.9 8.7 7
Joo Se Hyuk 7.3 8.6 6.1 9 34
Jun Mizutani 9.5 8.9 6 9.4 44
Jun Mizutani Super ZLC 9.5 9.1 6.2 9.5 38
Jun Mizutani ZLC 9.3 8.8 5.9 9.4 23
Kazan 7 8 7 7.5 2
Kenny Pro 6.8 8.2 5 7.1 1
Kenta Matsudaira ALC 8.7 9.4 2.5 9.4 14
Keyshot 8.3 8.8 5.6 9.3 11
Keyshot Alpha 8.7 8.6 5 9.5 4
Keyshot Light 8.6 8.9 5.4 9 19
Kim Taek Soo 9.6 7.3 9 8 4
Kiso Hinoki V 8.1 8.9 5 9.2 9
Kiso Hinoki VII 8.7 8.2 6.3 9 3
Kitoh Pro - - - - 0
Klampar - - - - 0
Klampar Tamca Carbon 5000 8.8 9.4 7 9.6 1
Kong Linghui 7.9 8.4 3.4 8.4 7
Kong Linghui Euro 8 8.1 5.9 8.2 17
Kong Linghui Special 8.4 8.9 5.6 9.3 14
Korbel MagicHand 8.9 7.9 6.3 8.5 4
Korbel SK7 8.4 8.5 6.2 9.1 29
Korbel Speed 7.9 8.2 4.6 7.9 12
Kreanga - - - - 0
Kreanga Aeros Off+ 8.7 8.4 4.6 8.8 18
Kreanga Carbon 9.3 7.5 7.5 9.3 26
Kreanga PowerKev Carbon 9.7 9.6 0 9.5 2
Kreanga Powerspin 8.4 7.8 5.9 8.2 8
Kumpuru 8.4 9.3 5.4 9.5 6
Lapuhta 10 9.5 6.5 9.5 2
Lars Hielscher - - - - 0
Lejumu 6.5 7.5 10 7 2
Lin Gaoyuan ALC 9.2 8.5 4.6 8.9 35
Lin Yun-Ju Super ZLC 9.1 9.5 4.6 9.6 31
Liu Shiwen 9.1 9.5 3.5 9.6 47
Liu Shiwen ZLF 9.4 9.5 4 9.7 3
Madash 8 7.2 6.5 7.9 2
Marcos Freitas ALC 9 9.5 5.7 9.6 42
Matsushita Pro 5.9 8.7 2.9 8.6 9
Matsushita Pro Alpha 7.5 9.5 3 9 2
Matsushita Pro Special 7.1 9.4 6.6 8.8 5
Matsushita Pro-ST Blade - - - - 0
Maze Advance 5.8 9.8 6 9.7 5
Maze Advance 2021 7.6 9.5 5 9.1 2
Maze Magic 9 8.7 3.3 8.8 4
Maze Passion 8 8.9 5.7 8.8 13
Maze Performance 8.4 8.4 5.2 8.8 19
Maze T-Tec ALL+ 7.6 8.6 9 8.8 4
Maze T-Tec OFF 8.3 9.2 1.1 9.3 39
Mazunov 8.8 7.7 6.7 8.7 18
Michael Maze 8.7 8.8 4.7 9.2 92
Millerga 8.2 8.6 4 8.5 4
Moonbeam 9.2 6.8 8.4 8.9 17
Nitchugo Super 8.9 8.3 7.9 9 8
Oh Sang Eun 7.9 8.8 5 8.9 22
Omar Assar 8.7 9.3 5.4 9.3 12
Ovtcharov S2 - - - - 0
Paramount 7.5 - - - - 0
Perdir 9 9.5 5 9.5 1
Peter Korbel Japan Version 8.6 9.3 5 9.5 2
Petr Korbel 8.3 8.8 4.8 9 116
Phalanx II 7.9 8.9 5 9 3
Photino 9.4 8.5 5.5 9.5 31
Photino Light 9.4 8.4 4.4 9.2 15
Power 7 9 8.4 5.2 8.8 13
Power Defence 7.3 8 8.3 8.3 3
Power Drive 8.5 8.9 4.5 9.3 4
Power Drive II 8.8 8.9 3.8 9.8 5
Primo Powerfeeling - - - - 0
Primo Vitesse 8.5 8.4 6.4 8.6 13
Primorac 7.6 8.8 4.4 8.6 87
Primorac 2000 8.3 8.4 5 9.2 4
Primorac 2017 8 8.3 2.4 7.6 6
Primorac Carbon TAMCA 5000 9.3 7.5 7.3 9 67
Primorac EX 8.3 9.2 4.8 9.2 16
Ranunculus 8.8 8.5 7 8.6 2
Redox 7.8 8.2 5 8.5 1
Retriever 7.5 10 5 10 1
Revoldia CNF 8.6 9.1 2.1 9.4 42
Reygundo 8.3 8.5 5 8.7 1
Ryu Seung Min - - - - 0
Ryu Seung Min G Max 9.7 8.7 6.8 9.6 4
Ryu Seung Min G Max T5000 - - - - 0
Ryu Seung Min Max 9.8 7 10 9.9 1
Ryu Seung Min ZLC Japanese 9 8.6 5 9.4 1
SA-01 5.8 9.2 5 9 1
Salvo - - - - 0
Sardius 9.5 7.2 8.5 8.8 57
Schlager Aramid Carbon OFF 8.3 9.5 5 9 2
Schlager Carbon 9.5 7.4 8.6 9 51
Schlager Carbon Light 9.3 8.4 6.7 9.4 12
Schlager Inspire 9.6 8.4 6 9.2 2
Schlager Precision 7.6 8.1 5.1 8.4 15
Scorna 10 10 5 10 1
SCS-2000 7.5 7.3 4 7.7 2
SCS-3000 - - - - 0
Senkoh 6 - - - - 0
Senkoh 85 7.8 8.3 8.5 8 3
Senkoh 90 9.1 8.7 6 9.3 6
Senkoh FT-S - - - - 0
Senkoh HCK 9 8 5 8 1
Senkoh MAX 9.4 8.1 5.9 9 7
Senkoh Special 90 9 9 10 9 1
Senkoh Special 92 - - - - 0
Senkoh-1 8.3 8.5 6.8 8.6 6
Senkoh-5 8 9 5 8 2
Shamada - - - - 0
SK Carbon 9 9.2 6.7 9.3 14
SK Classic 9 8.9 6.5 9.2 4
SK7 8.4 8.7 4.8 8.7 5
Strave OFF 9.4 10 5 9.8 2
Supreme Speed 9.1 7.6 10 8.4 2
Taksim 8.9 8.6 6.2 9.2 13
Taksim X - - - - 0
Tamaropa 9.5 7 5 10 2
Tamasu - - - - 0
Tamca Gergely 5000 9 5 10 9.8 1
Tamca ULC 9 7 6.7 9.3 3
TB5 8 8 5 8 1
TB5 Alpha - - - - 0
TB7 9.1 9.3 6 9.1 2
Tenper Speed - - - - 0
Tiago Apolonia ZLC 9.1 9.4 4.5 9.6 30
Timberfeel OFF- 8 9.1 4.5 9.2 5
Timbershot Off+ 9 8 7 8 2
Timbertouch ALL 7.2 9.3 5 9.5 2
Timo Boll 7.6 9.4 4 9 4
Timo Boll 30th Anniversary - - - - 0
Timo Boll ALC 9 8.7 5.8 9.4 150
Timo Boll ALL 7 9.5 6.7 9.1 3
Timo Boll ALL+ 7.8 9.1 3.7 8.6 26
Timo Boll CAF 8.4 8.5 4.9 8.4 18
Timo Boll Forte 8.4 8.2 5.3 8.5 23
Timo Boll J - - - - 0
Timo Boll OFF- 7.9 8.6 5.3 8.8 19
Timo Boll Spark 7.6 8.1 3.5 8.5 13
Timo Boll Spirit 8.6 8.6 5.5 9.3 119
Timo Boll T5000 Tamca 9.4 8 7.3 9 26
Timo Boll TJ - - - - 0
Timo Boll W5 8.5 9 5.3 9.3 25
Timo Boll W7 8.9 8.7 7.1 8.6 14
Timo Boll XXS 8 8.3 6.7 8.3 4
Timo Boll ZLC 9.4 9.1 5.3 9.3 47
Timo Boll ZLF 8.8 9.3 5.1 9.5 55
Tomokazu Innerforce ALC - - - - 0
Viscaria 9 8.8 5.2 9.4 162
Viscaria Golden 8.7 9.1 3.3 9 4
Viscaria Light 8.8 8.3 6.2 9.5 17
Viscaria Super ALC 9.1 9.4 6.6 9.3 15
VSG-1000 9.4 8.1 3.2 8.8 7
VSG-2000 8.8 9 4.7 9.1 20
VSG-3000 8.2 8.4 5 8.5 2
VSG-4000 8 8.2 6.6 8.5 6
VSG-TWIST I - - 10 - 1
VSG-TWIST II 9 9 5 8 2
VSG-TWIST III 8.3 8.5 2.7 8.4 7
VSG-TWIST IV 9.2 7.7 8.2 8.1 10
Wakaba-An 8 8.4 4.6 8 10
XStar 7.2 8.8 3.7 8.5 6
XStar III 6.5 9.1 3 8.8 1
XStar IV 7.3 9.5 7 9 2
XStar V 7 9 3 8 1
Yoshida Kaii 8.3 8.6 7 9 5
Yoshimura Maharu - - - - 0
Yuki- AN - - - - 0
Yuki-II 8.5 8.9 5 8.9 1
Zhang Jike 8.1 7.3 3.5 7.6 70
Zhang Jike ALC 9 9.3 5.4 9.5 52
Zhang Jike Super ZLC 9.4 9.3 6.2 9.4 48
Zhang Jike T5000 9.2 8.4 7.6 8.9 13
Zhang Jike ZLC 8.7 8.9 5.4 9.1 19
Zhang Yining 7.9 8.3 4 8.5 2


So sánh vợt Fan Zhendong