/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Tackiness chop (chuyên cắt)

 
0 Giá: 690.000 đ

Mặt vợt được xem là mặt vợt chuyên cắt. Được Butterfly cho ra để những người chơi theo kiểu cắt trái sử dụng. Mặt vợt mềm dễ cắt, dễ điều khiển trong việc đánh ôm bàn (cận bàn). Được tay vợt Joo Se Huyk sử dụng chung với vợt Joo se Hyuk, hình thành lên một lối đánh rất đẹp, là cắt và tấn công nhanh.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt bóng bàn-Tackiness chop (chuyên cắt)