/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Super Anti

 
0 Giá: 590.000 đ

Mặt vợt Anti của hãng Butterfly. Đây là mặt vợt duy nhất của hãng Butterfly mà là anti, phản xoáy.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt bóng bàn-Super Anti