/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Dignics 80

 
0 Giá: Liên hệ

Butterfly Dignics 80 là đời sau của Butterfly Dignics 05

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt bóng bàn-Dignics 80

Butterfly Dignics 80 là đời sau của Butterfly Dignics 05. Dignics 80 là mặt vợt nảy hơn mặt vợt Tenergy 80. Mặt vợt Dignics 80 sẽ cứng hơn khá nhiều hơn so với mặt vợt Tenergy 80.

Speed 13.75,

Spin 11.75,

Hardness 40.

So với Mặt vợt bóng bàn Tenergy 64

- Speed: 13.5

- Spin: 10.5

Và so với mặt vợt Tenergy 80

- Speed 13.75,

- Spin 11.75,

- Hardness 40. Muốn so sánh các loại mặt vợt dignics Quý Khách vui lòng xem tại bài so sánh các mặt vợt Butterfly Dignics