Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Dignics 09C

 
0 Giá: Liên hệ

Butterfly Dignics 09C

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt bóng bàn-Dignics 09C

Butterfly Dignics 09C đây là sản phẩm mới của hãng Butterfly. Hiện nay chưa có công bố chính xác về thông số của mặt vợt này. Dự kiến là sẽ ra trong tháng 4 năm 2020