/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Catapult

 
0 Giá: Liên hệ

Mặt vợt Catapult cho một cảm giác dễ điều khiển.

 Khả năng dễ điều khiển được thêm vào trong tốc độ, độ xoáy và âm thanh, vốn là một sự khác lạ đối với loại mặt vợt có độ căng cao .

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt bóng bàn-Catapult

 RUBBER: Catapult

Because the molecules of caoutchouc add more tension and increase elasticity, it means more spin and speed. You achieve better control since both surface and sponge become much softer. CATAPULT contains very high tension in itself and is very soft. The sharp sound, heavy spin and high speed are proof of the quality. CATAPULT your game into the next millennium.

Speed: 11
Spin: 9
Density: 32
Reglue Effect: Built-in Effect

catelog rubber butterfly