Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Timo Boll Spirit CS

 
0 Giá: Liên hệ

    
PENHOLD BLADE: Timo Boll Spirit CS

Great for the European looping style of play. The Timo Boll Spirit CS Penhold has a good balance of speed and control.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt thìa-Timo Boll Spirit CS

       
PENHOLD BLADE: Timo Boll Spirit CS

Great for the European looping style of play. The Timo Boll Spirit CS Penhold has a good balance of speed and control.

Speed: 8.3
Control: 7.9
Feel: Medium
Weight: 89g