/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Lin Gaoyuan Super ZLC

 
0 Giá: Liên hệ

Butterfly Lin Gaoyuan Super ZLC

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt-Lin Gaoyuan Super ZLC

Butterfly Lin Gaoyuan Super ZLC đây là phiên bản cao cấp hơn so với Butterfly Lin Gaoyuan ALC. Butterfly Lin Gaoyuan Super ZLC có cấu tạo Zylon Carbon. So sánh với vợt Zhang Jike Super ZLC huyền thoại như thế nào? Lin Yun-Ju Super ZLC mềm hơn và có nhiều khả năng kiểm soát hơn, do đó dễ dàng hơn cho việc lật trái tay và thuận tay cũng như trả giao bóng.
Lin Gaoyuan Super ZLC chắc chắn là một lựa chọn tốt cho những người chơi từ trung cấp đến cao cấp - nhưng sẽ không được khuyến khích cho người mới bắt đầu.