/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

INNERFIBER LAYER-AL

 
0 Giá: Liên hệ

INNERFIBER LAYER-AL có cấu tạo chỉ gồm arylate không có carbon. Cốt vợt rất bám. Sản phẩn mới nhất của dòng innerfiber có cấu tạp arylate. Thông số INNERFIBER LAYER-ALC ...

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt-INNERFIBER LAYER-AL

Catalog table tennis Butterfly 2015