/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Grubba Pro

 
0 Giá: Liên hệ

Được cấu tạo bởi 5 lớp gỗ.

 Trọng lượng 85 gram.

 Bề mặt cốt vợt rộng giúp Bạn dễ dàng thay đổi được nhiều điểm tiếp xúc bóng khi phòng thủ.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt-Grubba Pro

Grubba Pro

The Grubba Pro blade is excellent for touch blocks, high-spin loops at the table, consistent mid-range play and the chop game from long distances.

Speed: 5.2
Control: 9.9
Feel: Medium
Weight: 85g