/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Butterfly Guo Yue

 
0 Giá: Liên hệ

Vợt Butterfly Guo Yue được làm cho tay vợt Guo Yue, với tốc độ là ALL+. Cảm giác mềm. Vợt nhẹ, cảm giác đặc biệt
butterfly guo yue blade
- Made in Japan
- Butterfly GUO YUE blade [ALL+]
- With medium flex with high stability
- For allround and fast attack play
- Made in Japan
- Feel : Soft

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt-Butterfly Guo Yue

catelog blades butterfly