/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

70th anniversary edition

 
0 Giá: Liên hệ

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt-70th anniversary edition

Mẫu vợt này được tạo ra nhằm kỷ niệm 70 năm thành lập Công ty TNHH Tamasu và 70 năm thương hiệu Butterfly. Cũng để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của HIKOSUKE TAMASU.・ Tay cầm bằng gỗ được làm từ gỗ tuyết tùng ngàn năm hiếm.・ Các thành phần gỗ được làm bằng vật liệu chất lượng cao gỗ Kiso-Hinoki và chèn Arylate-Carbon là hai lớp bên trong. Vợt cảm giác tốt.