/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

40mm 3 Star Ball Three Pack

 
0 Giá: Liên hệ

Được Hãng Butterfly nghiên cứu dựa trên tiêu chuẩn hàng đầu về chất lượng.

 Có trọng lượng, độ cứng và độ nẩy ổn định.

 Được công nhận là bóng tốt nhất hiện nay.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Bóng-40mm 3 Star Ball Three Pack

BALL PRODUCT: 40mm 3 Star Ball Three Pack

Buttefly 40mm 3 Star balls have been chosen as the official ball of the 2006 San Diego Open, the ITTF World Junior Circuit through 2007, and was the official ball of the 2004 North American Olympic Doubles Trials. ITTF approved.