/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Banh bóng bàn - Haifu

Haifu cũng là một thương hiệu mới trong giới bóng bàn. Haifu nổi tiếng nhất là keo bóng bàn hiệu Haifu. Keo bóng bàn Haifu có 2 loại keo tăng lực và keo không tăng lực

Banh bóng bàn Sanwei 40 cộng

Banh bóng bàn Sanwei 40 cộng

Giá: 130.000 đ

Chất lượng thì banh Sanwei được đánh giá khá tốt banh 40+ rất giống banh Nittaku