Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Bàn bóng bàn DHS 1024

 
0 Giá: 16.500.000 đ

Bàn 1024 được xem là chắc nhất với chân spuare ống, phủ lacqure
Bốn (4) bánh xe lớn nhất
Kích thước: 1850x1740x400mm (72 "x68" x16 ")
Kích cở vận chuyển Wight: 145 kg (319 lb)
Được ITTF và USATT chấp thuận.
Đây là một trong những bàn chơi bóng bàn tốt nhất trên thế giới.
Đó là một centerfold và tuyệt vời cho cạnh tranh và chơi câu lạc bộ.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Song hỷ DHS-Bàn bóng bàn DHS 1024