Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

bàn bóng bàn nhập khẩu bàn bóng bàn stiga

Bàn bóng bàn Stiga

Stiga Expert VM

Stiga Expert VM

Giá: 32.000.000 đ

Stiga Expert VM

Bàn ngoài trời Master Outdoor Roller

Bàn ngoài trời Master Outdoor Roller

Giá: 15.900.000 đ

Bàn bóng bàn ngoài trời Master Outdoor Roller

Superrior Roller

Superrior Roller

Giá: 9.000.000 đ

Bàn Stiga Superrior Roller

Premium Roller

Premium Roller

Giá: 21.000.000 đ

Bàn bóng bàn Stiga Premium Roller