Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Bàn song ngư 323 dùng qua còn 95%_đã bán

 
0 Giá: Liên hệ

Bàn bóng bàn mới mua sử dụng khoảng 2 tháng. Do chuyển nhà nên có nhu cầu bán lại.

Bàn còn rất mới 95%, do mặt bàn ít sử dụng nên nhìn còn rất mới, chân bàn còn mới cứng. Có thể xem bàn trước. Còn lưới song ngư đi kèm. Bàn song ngư được xem là bàn có thể sử dụng lâu nhất trong các loại bàn về tuổi thọ. Hiện tại câu lạc bộ lao động có các bàn song ngư đã sử dụng qua gần 6 năm. Câu lạc bộ quận 7 có bàn sử dụng hơn 8 năm.

Xem thông tin chi tiết về bàn song ngư mới tại http://dungbongban.com/ban-bong-ban-double-fish-song-ngu-ban-bong-ban-song-ngu-323-p287.html

Dong lai

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Bàn bóng bàn cũ-Bàn song ngư 323 dùng qua còn 95%_đã bán