/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Bàn bóng bàn 233 cũ 98%

 
0 Giá: 9.500.000 đ

Bàn bóng bàn cũ double fish 233 bàn mới là 14.000.000. Bàn mới sử dụng chưa được 3 tháng. Do gia đình đi định cư nước ngoài nên cần bán gấp bàn bóng bàn 233. Bàn còn mới 98%. Bàn bóng bàn double fish 233 được câu lạc bộ lao động sử dụng rất tốt. Mặt bàn nảy chuẩn. Mặt bàn dày 25 là độ dày của bàn thi đấu.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Bàn bóng bàn cũ-Bàn bóng bàn 233 cũ 98%

Dong lai