Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Rasant chaos

 
0 Giá: 1.090.000 đ

Rasant chaos mặt vợt gai dài, có 3 loại không lót, lót 0.5 và lót 1.0

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt-Rasant chaos

Rasant chaos mặt vợt gai dài, có 3 loại không lót, lót 0.5 và lót 1.0